Penzion u Laury

HistoriePrvní zmínka o osadě Rabštejn je z roku 1289. Počátkem 14. století tu byl postaven hrad, v současné době zřícenina s dochovanými pozůstatky dvou věží a části zdiva. Ve východní části města byl v 16. století postaven zámek, který je také zříceninou. V roce 1705 byl na území městečka vybudován nový zámek, který je v současné době uzavřen. V polovině 17. století tu servité postavili klášter, který byl později přestavěn na hotel U mnicha. Barokní kostel Sedmibolestné panny Marie pochází z roku 1766 až 1767 a barokní loreta byla postavena v roce 1671. Z městského opevnění se dochovala část předbraní a střílna z Dolní brány. Kamenný most postavený přes řeku Astřelu je technickou památkou. Na území města stojí několik barokních soch a nedaleko silnice je smírčí kříž zhotovený v roce 1584. Nad náměstím je umělecky vykovaný kříž pocházející z roku 1714. Ve městě je soubor lidových domů, které jsou hrázděné či roubené. Zajímavou stavbou ve městě je mlýn U Lišáků, který má šindelovou střechu.Současný počet obyvatel v roce 2011 je 23.

Památky
Historické jádro Rabštejna nad Střelou bylo pro svůj význam a dochované památky 10. září 1992 prohlášeno městskou památkovou zónou.

- zřícenina gotického hradu ze 14. století, zachovaly se zbytky bašty a obranné věže zvané Dlouhá

- zřícenina hradu Sychrova, zachovala se věž zvaná Tupá

- barokní zámek z roku 1705, dnes nepřístupný

- bývalý klášter servitů, dnes nepřístupný

- barokní klášterní kostel Panny Marie Sedmibolestné vystavěný podle plánů Anselma Luraga, přístupný v době mší a slavností

- loretánská kaple z roku 1671, přístupná příležitostně

- městské opevnění, zejména zbytky Dolní brány

- řada zděných, roubených a hrázděných historických staveb

- kamenný most zřejmě ze 14. století

- židovský hřbitov z 18. století

- smírčí kříž z roku 1583

- řada barokních kapliček a sochařských děl